Dispensation til ombygning af sommerhus, Frederikshavn Kommune

Publiceret 09-02-2021

Dispensation til ombygning af sommerhus på matr.2d, Starholm, Skagen, Vesterhvarre 47, 9990 Skagen, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, til de ansøgte ændringer af sommerhusets ydre som ansøgt, samt arbejdsplads med container og skurvogn.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04807

Dispensation til ombygning af sommerhus, Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent