Dispensation til om- og tilbygning af beboelsesejendom, Syddjurs Kommune

Publiceret 23-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til om- og tilbygning af beboelsesejendom på matr.1d, Torup By, Tved, Pakhusvej 13, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygning eller nyopførelse af bolig med carport som ansøgt og beskrevet i redegørelsen. Eksisterende udhus med skur forudsættes fjernet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07051

Dispensation til om- og tilbygning af beboelsesejendom, Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent