Dispensation til ny servicebygning på Købingsmark Strand Camping, Sønderborg Kommune

Publiceret 05-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ny servicebygning på Købingsmark Strand Camping på matr.72, Pøl, Nordborg, Købings-markvej 53, 6430 Købingsmark, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny servicebygning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00033

Dispensation til ny servicebygning på Købingsmark Strand Camping, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent