Dispensation til informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen i Viborg Kommune

Publiceret 22-02-2021

Limfjordrådets sekretariat har den 30. september 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til et informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 38 Hjarbæk By, Vorde, i Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01282

Dispensation til informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen i Viborg Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig