Dispensation til informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen i Jammerbugt Kommune

Publiceret 23-02-2021

Limfjordrådets sekretariat har den 30. september 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til et informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4l Attrup By, Torslev, i Jammerbugt Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01294

Dispensation til informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen i Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig