Dispensation til ilægning af 2 færiste og klaplåger i Langeland Kommune

Publiceret 18-02-2021

Afgørelsen vedrører matr.2a, Hennetved By, Lindelse, samt matr.10a, Hennetved By, Lindelse, 5900 Rudkøbing, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til færiste og klaplåger i hegning som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 21/06588.

Dispensation til 2 færiste og klaplåger.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent