Dispensation til genopførelse af klubhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 17-02-2021

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til genopførelse af klubhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 21c Stubberup By, Herritslev, Stubberupvej 47 i Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04677

Afgørelse - Dispensation til genopførelse af klubhus på Stubberup Havn

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig