Dispensation til genopførelse af garage i strandzonen på beboelsesejendom, Hedensted Kommune

Publiceret 12-02-2021

Dispensation til genopførelse af garage i strandzonen på beboelsesejendom matr. 1i Palsgårs hgd., As, Kirkholmvej 23, 7130 Juelsminde. Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af garage på 60 m² hævet 30 cm i forhold til nuværende niveau.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06133

Dispensation til genopførelse af garage i strandzonen på beboelsesejendom, Hedensted kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent