Dispensation til genopførelse af bygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 11-02-2021

Der er den 2. februar 2012 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til genopførelse af en bygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7a og 6b, Vejlø, Vestenskov, Fredsholms Allé 19, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/04004

Dispensation til genopførelse af bygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler