Dispensation til fire informationskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Thisted Kommune

Publiceret 22-02-2021

Limfjordrådets sekretariat har den 30. september 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til fire informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000f Agger By, Agger, 10r Helligsø By, Helligsø, 7000a Ginnerup By, Heltborg og 7000a Sdr Arup By, Arup, i Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.
Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01263

Dispensation til fire informationskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Thisted Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig