Dispensation til fire informationskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Skive Kommune

Publiceret 22-02-2021

Limfjordrådets sekretariat har den 30. september 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til fire informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000b, Nautrup By, Glyngøre, 7000a, Kjeldgård Hgd., Selde, 12æ, Fur Præstegård, Fur og 63a, Sdr. Thise By, Thise, i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01287

Dispensation til fire informationskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Skive Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig