Dispensation til fælles nedsivningsanlæg for 4 sommerhuse med hævet mile, Frederikshavn Kommune

Publiceret 08-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fælles nedsivningsanlæg for 4 sommerhuse med hævet mile på matr.3n, Den nordøstlige del, Understed, Knappenvej 2, 9900 Frederikshavn, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af milen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00364

Dispensation til fælles nedsivningsanlæg for 4 sommerhuse med hævet mile, Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent