Dispensation til etablering af strandtappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 17-02-2021

Der er den 20. marts 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af strandtrappe inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2hq, Ringkøbing Markjorder, ud for Pilevej,, 6950 Ringkøbing, i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ansøgningen er sendt på vegne af Grundejerforeningen Pilevej i Ringkøbing.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04334

Dispensation til strandtrappe

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler