Dispensation til etablering af rakettoilet ved shelterplads, Bornholms Regionskommune

Publiceret 17-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af rakettoilet ved shelterplads ved Arnager Bugt på matr.11u, Hovedejerlavet Nylarsker, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af toiletbygningen/rakettoilettet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06364

Dispensation til etablering af rakettoilet ved shelterplads, Bornholms Regionskommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent