Dispensation til etablering af hævet nedsivningsanlæg, Middelfart Kommune

Publiceret 04-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af hævet nedsivningsanlæg på Fønsskovvej 30, Føns, 5580 Nørre Aaby, Nørre Aaby, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/02390

Dispensation til etablering af hævet nedsivningsanlæg, Middelfart Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent