Dispensation til etablering af adgangsforhold til anlæg af badeanstalt i Vallensbæk Havn inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 04-02-2021

Dispensation til etablering af adgangsforhold til anlæg af badeanstalt i Vallensbæk Havn, matr.95, Vallensbæk By, Vallensbæk og matr.96, Vallensbæk By, Vallensbæk, 2665 Vallensbæk strand, Vallensbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04820

Afgørelse dispensation til etablerings af adgangsforhold til badeanstalt

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning