Dispensation til en shelterplads (Blåt Støttepunkt)

Publiceret 05-02-2021

Kerteminde Kommune har den 27. november 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en shelterplads (Blåt Støttepunkt) inden for strandbeskyttelseslinjen på arealet foran ejendommen matr. nr. 10q, Mesinge By, Mesinge, 5370 Mesinge, i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04722

Dispensation til en shelterplads (Blåt Støttepunkt)

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler