Dispensation til en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK13 Bågø)

Publiceret 08-02-2021

Assens Kommune har den 14. december 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK13 Bågø) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4d, Bågø By, Bågø, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04669

Dispensation til en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK13 Bågø)

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler