Dispensation til at udskifte toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 03-02-2021

Der er den 28. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til udskifte en toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. matr. 6d og 12æ, Fur Præstegård, Fur, Færkeroddevej 21, 7884 Fur, Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/02981

Dispensation til at udskifte toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler