Dispensation til 4 hytter på campingplads, Svendborg Kommune

Publiceret 12-02-2021

Dispensation til 4 hytter på campingpladsen matr.30a, Øster Åby By, Skårup, Skårupøre Strandvej 74, 5881 Skårup, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 4 campinghytter á 22 m² som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04635

Dispensation til 4 hytter på campingplads, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent