Afslag til etablering af tre erstatningsvandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 26-02-2021

Der er den 19. december 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af tre erstatningsvandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11by Dannemare By, Danemare, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05145

Afslag til etablering af tre erstatningsvandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig