Afslag til en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK12 Nabben) inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 05-02-2021

Assens Kommune har den 14. december 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK12 Nabben) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34e, Strandby By, Haarby, 5683 Haarby, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04695

Afslag til en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK12 Nabben) inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler