Afslag på opførelse af orangeri og drivhus på landbrugsejendom, Svendborg Kommune

Publiceret 09-02-2021

Afslag på opførelse af orangeri og drivhus inden for strandbeskyt-telseslinjen på landbrugsejendommen matr.2a, Vemmenæs By, Bjerreby, Vemmenæs Færgegård - Vemmenæsvej 29, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Drivhus

Kystdirektoratet finder ikke, at det ansøgte drivhus indgår som en del af ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse og kan derfor ikke anses som værnede en driftsmæssig nødvendig bygning for landbrugsejendommen. Denne bygningsdel er derfor ikke omfatte af § 15a, stk. 1. nr. 6, men kræver dispensation efter § 65b, stk. 1.

Kystdirektoratet meddeler afslag på dispensation fra § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til at opføre drivhuset som ansøgt.

 

Orangeri

Kystdirektoratet giver hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af orangeri med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse. Afgørelsen kan påklages jf. ansnittet herom sidst i brevet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00412

Afslag på opførelse af orangeri og drivhus på landbrugsejendom, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent