Afslag på dispensation til udvidelse af sommerhus, Slagelse Kommune

Publiceret 15-02-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus, matr.18i, Næsby ved Stranden Kirke Stillinge, Klinten 2, 4200 Slagelse, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen som ansøgt

Ved henvendese om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00196

Afslag på dispensation til udvidelse af sommerhus, Slagelse Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent