Afslag på dispensation til skilt til erstatning for et mindre ved Shell Tankstation, Nyborg Kommune

Publiceret 05-02-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til skilt til erstatning for et mindre ved Shell Tankstation på matr.140, Juelsberg, HGD Nyborg, Hjelevej 110, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af skiltet som ansøgt.

Ved henvendelse pm sagen venligst oplys sagsnummer 21/04021

Afslag på dispensation til skilt til erstatning for et mindre ved Shell Tankstation, Nyborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent