Afslag på dispensation til opførsel af ny garage, Assens Kommune

Publiceret 22-02-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af ny garage matr.31k, Assens Markjorder, Torø Huse Vej 24, 5610 Assens, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelsen af garagen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04667

Afslag på dispensation til opførsel af ny garage, Assens Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent