Afslag på dispensation til opførsel af garage på 100 m², Randers Kommune

Publiceret 04-02-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af garage på 100 m² på matr.74r, Virring Essenbæk sogn, Fjordvej 8, 8960 Uggelhuse, Randers, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af en garage på 100 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01117

Afslag på dispensation til opførsel af garage på 100 m², Randers Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent