Afslag på dispensation til indretning af bolig i del af overflødiggjort landbrugsbygning, Stevns Kommune

Publiceret 09-02-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til indretning af bolig i del af overflødiggjort landbrugsbygning på matr.17a, Højerup By, Højerup, Harvig 11, 4673 Rødvig, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til indretning af bolig som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04723

Afslag på dispensation til indretning af bolig i del af overflødiggjort landbrugsbygning, Stevns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent