Afslag på dispensation til etablering af jordrampe over stendige, Odder Kommune

Publiceret 08-02-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af jordrampe over stendige mellem matr.37b, Tunø By, Tunø og matr.166, Tunø By, Tunø, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af jordrampen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/02280

Afslag på dispensation til etablering af jordrampe over stendige, Odder Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent