Afslag på dispensation til at genopføre et helårshus som to-familiehus tilbagerykket på ejendommen, Norddjurs Kommune

Publiceret 24-02-2021

Afslag på dispensation til at genopføre et helårshus som to-familiehus tilbagerykket på ejendommen inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.5e Rygård Strand, Nørager, Havhusevej 10, Rygård, 8961 Allingåbro. Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af to-familie hus i strandbeskyttet areal som erstatning for bolig beliggende uden for strandbeskyttet areal.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06681

Afslag på dispensation til at genopføre et helårshus som to-familiehus tilbagerykket på ejendommen, Norddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent