Afslag på ansøgning om principiel dispensation til byggeri, Middelfart Kommune

Publiceret 12-02-2021

Afslag på ansøgning om principiel dispensation fra strandbeskyttelses-linjen til byggeri på matr.68d, Røjle By, Strib-røjleskov, Røjlemosevej 125, Strib, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at kunne opføre nogen form for bebyggelse på den omhandlede ejendom.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04584

Afslag på ansøgning om principiel dispensation til byggeri, Middelfart Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent