Afgørelse om opførelse af orangeri og drivhus på landbrugsejendomm, Svendborg Kommune

Publiceret 16-02-2021

Afgørelse om opførelse af orangeri og drivhus inden for strandbeskyt-telseslinjen på landbrugsejendommen matr.2a, Vemmenæs By, Bjerreby, Vemmenæs Færgegård - Vemmenæsvej 29, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til udvidelse af boligen med orangeri med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06414

Afgørelse om opførelse af orangeri og drivhus på landbrugsejendomm, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent