Afgørelse om dispensation til handicapvenligt badeanlæg ved Idrætshøjskolen i Sønderborg, Sønderborg Kommune

Publiceret 04-02-2021

Afgørelse om dispensation til handicapvenligt badeanlæg ved Idrætshøjskolen i Sønderborg på matr.5531, Sønderborg; matr.5630, Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til de ansøgte dele af landanlægget – træfortove, badebro, toiletbygning samt bænke. Der meddeles endvidere dispensation til inden for et i redegørelsen nærmere angivet areal at etablere handikapparkering samt vendeplads efter kommunens nærmere beslutning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05036

Afgørelse om dispensation til handicapvenligt badeanlæg ved Idrætshøjskolen i Sønderborg, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent