Afgørelse om dispensation til etablering af kajak-hus og bad-hus, Norddjurs Kommune

Publiceret 11-02-2021

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af kajak-hus og bad-hus på matr.15g, Voer By, Voer og matr.55b, Voer By, Voer, Voer Færgevej 118, 8950 Ørsted, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 5, jf. § 15, til opførelse af de to ansøgte bygninger jf. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00029

Afgørelse om dispensation til etablering af kajak-hus og bad-hus, Norddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent