Tilladelse til nyt stuehus og renovering af driftsbygning på landbrugsejendom i Struer Kommune

Publiceret 03-02-2021

Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus og renovering af driftsbygning på landbrugsejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6 Den østlige Del, Resen, beliggende Trehøjevej 17, Resen, 7600 Struer, i Struer Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til renovering af en eksisterende driftsbygning samt opførelse af et nyt stuehus på 249,8 m2 med en placering og udformning som beskrevet i skitseforslag af den 1. februar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04992.

Tilladelse til nyt stuehus og renovering af driftsbygning.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler