Forlængelse af gældende dispensation til genopførsel af skur

Publiceret 02-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3by Abildøre By, Egebjerg, Mosevangen 3 Abildøre 4560 Vig, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver forlængelse af gældende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel af skur.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/09685.

21/09685 Forlængelse af gældende dispensation til genopførsel af skur.pdf

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler