Dispensation til udvidelse af garage og opførelse af voliere til fugle

Publiceret 09-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 47i, Tolstrup By, Næsborg, Gl. Færgevej 8, Aggersund Syd, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11003.

Dispensation til udvidelse af garage og opførelse af voliere til fugle

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler