Dispensation til skovrejsning

Publiceret 01-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15a og 2h, Ginnerup By, Heltborg, Dover Møllevej 10, 7760 Hurup, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04514.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler