Dispensation til placering af shelter

Publiceret 17-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9c, Enø, Karrebæk, Enø Kystvej 300 i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04683.

Dispensation til placering af shelter

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

Sagsbehandler