Dispensation til opførelse af værelsesbygning

Publiceret 02-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1bd, Kalø Hgd, Bregnet, Molsvej 34, 8410 Rønde i Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/11344.

21/11344 Dispensation til opførelse af værelsesbygning.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler