Dispensation til opførelse af mindre skur

Publiceret 15-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 69f, Thurø By, Thurø, Kastanjevej 23, Thurø, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte skur. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/07404.

Dispensation til opførelse af mindre skur

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler