Dispensation til opførelse af carport

Publiceret 21-12-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 7bb, Vinding By, Vinding – Navervej 4, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af carport, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/21540.

21/21540 Dispensation til carport.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent