Dispensation til midlertidige arbejdsarealer

Publiceret 07-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 1127 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl og matr. 7000a Stovgård, Dybbøl, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen er gældende fra 1. august 2022 til 31. december 2022.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/14908.

21/14908 Dispensation til midlertidig arbejdsareal.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler