Dispensation til midlertidig teltplads i forbindelse med Grobund Byggefestival 2021

Publiceret 20-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 48b Ebeltoft Markjorder og 2az Skovgårde, Ebeltoft, H. H. Hansen vej, 8400 Ebeltoft, i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16228.

Dispensation til midlertidig teltplads i forbindelse med Grobund Byggefestival 2021

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler