Dispensation til genopførsel af nyt helårshus samt forlægning af vejret

Publiceret 10-12-2021

Afgørelsen vedrører matr.71, Skovbølgård, Feldsted, Eskedalvej 5, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt helårshus samt forlægning af vejre. Huset opføres med kælder under garagen, og taget kan udføre som græs/sedum tag eller med sort tagpap og solceller på sydvendte tagflader. Endeligt projekt til udformning, placering og størrelse af solcellerne skal dog godkendes af direktoratet forinden opsætning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04346.

Dispensation til genopførsel af nyt helårshus samt forlægning af vejret

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler