Dispensation til genopførelse af sommerhus på Eco Beach Camp, matr.236dk, Bodilsker, Vestre Strandvej 37, Balka, 3730 Nexø, Bornholm Kommune

Publiceret 09-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 236dk, Bodilsker, Vestre Strandvej 37, 3730 Nexø, i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3 nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04650.

Dispensation til genopførelse af sommerhus på Eco Beach Camp, matr.236dk, Bodilsker, Vestre Strandvej 37, Balka, 3730 Nexø, Bornholm Kommune

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler