Dispensation til genopførelse af sommerhus delvis undtaget for strandbeskyttelseslinjen - matr.2r Lysemose, Bovense, Strandløkkevej 34, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune

Publiceret 16-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2r, Bovense, Strandløkkevej 34, 5800 Nyborg, i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3 nr. 3 , jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10117.

Dispensation til genopførelse af sommerhus delvis undtaget for strandbeskyttelseslinjen - matr.2r Lysemose, Bovense, Strandløkkevej 34, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler