Dispensation til genopførelse af bolig og udhuse

Publiceret 01-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8c, Ugelbølle By, Mørke, Strandvejen 63, 8410 Rønde, i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, jf. redegørelsen. Henrik Kokholm Brok Nielsen Kystdirektoratet Østergårdsparken 1 J.nr. 20/04522-4 8410 Rønde Ref. Jacob Hansen Rye 01-12-2021 Sendt til rådgiver Baks Arkitekter, Susann Immerstein, Obfuscated Email Afgørelse. Dispensation til genopførelse af bolig og udhuse inden for strandbeskyttelseslinjen Ansøgning Du har den 2. september 2020 (revideret projekt af 30. april 2021) søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til genopførelse af bolig samt udhuse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8c, Ugelbølle By, Mørke, Strandvejen 63, 8410 Rønde, i Syddjurs Kommune. Afgørelse Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, jf. redegørelsen. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Du skal selv undersøge, om dit projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04522.

Afgørelse. Dispensation til genopførelse af bolig og udhuse

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler