Dispensation til flytning af fyrlinje (for- og bagfyr)

Publiceret 02-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 23b, Agger By, Agger, Aggervej 36, 7770 Vestervig i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11323.

Dispensation til flytning af fyrlinje (for- og bagfyr)

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler