Dispensation til etablering af slæbested

Publiceret 09-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000c, Fjordengene, Hammer, Rærupvej, 9310 Vodskov, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09338.

Dispensation til etablering af slæbested

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler